© 2022 Dietless. Telefon: 06 30 405 3625,
e-mail: rendeles@dietless.hu

Általános Szerződési Feltételek

A megrendelés tárgyát a honlapon található könyvek és/vagy kapcsolódó termékek és szolgáltatások képezik („Szolgáltatások”).

A szerződés a Szolgáltató, valamint a Honlap szolgáltatásait igénybe vevő fél (Megrendelő) között a Megrendelés elküldése gombra kattintva lép életbe, és arra a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

A megrendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár! Amennyiben a Megrendelő szerződésszegést követ el, az okozott károkért kártérítési felelősség terheli!

A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Ha a felhasználó az Általános Szerződési Feltételeket nem fogadja el, nem veheti igénybe a Honlap szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem adhat le megrendelést sem.

Megrendelés

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

A szolgáltatások megrendelésekor a Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

– Név (vezetéknév és keresztnév)
– E-mail-cím
– Mobiltelefonszám
– Számlázási cím (utca, házszám, település, irányítószám)

Az adatok megadásának célja a megrendelt szolgáltatások Megrendelőhöz történő eljuttatása. A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

A szolgáltatások megrendelése kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Szolgáltató telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

A megrendelés lépései

1. A Megrendelő kitölti a megrendelőlapot.
2. A megrendelés után a Szolgáltató visszaigazolást küld e-mailben a megrendelés adatairól, valamint elküldi a fizetési információkat.
3. Ha a Megrendelő nem kap visszaigazolást 24 órán belül, a hello@dietless.hu e-mail-címen vagy a 06 30 405 3625 telefonszámon érdeklődhet a rendeléssel kapcsolatban.
4. A Megrendelő utánvét esetén átveszi a küldeményt.
5. A Szolgáltató elektronikus vagy fizikai formában eljuttatja a szolgáltatást a Megrendelőhöz.
6. A Szolgáltató a számlát a rendeléskor megadott névre és címre állítja ki, és postán vagy elektronikusan küldi el a Megrendelőnek.

Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a Megrendelő rendelést ad le a Szolgáltató weboldalán, és a Szolgáltató azt e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat és a fizetési adatokat.

A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, és azt a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a Megrendelő által hozzáférhető helyen. A Megrendelő a szerződés tartalmát elolvashatja, mentheti és kinyomtathatja.

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait a Megrendelő az azt bemutató oldalon tekintheti meg.

Árak

A rendelési oldalon közzétett árak általános forgalmi adóval növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a szolgáltatások árát és eltérő rendelkezés hiányában az elektronikus kézbesítés vagy házhoz szállítás költségeit is.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mindenkori árakat maga határozza meg.

A Megrendelő az aktuális árakról és díjakról a Honlapon tájékozódhat.

Fizetési módok

A Honlapon az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésre:

– Készpénzes fizetés az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
– Bankkártyás fizetés

A Szolgáltató a számlát a rendeléskor megadott névre és címre állítja ki, és postán vagy az utánvétes küldeményhez csatolva küldi el a Megrendelőnek.

A Szolgáltató a rendeléseket 2 munkanapon belül dolgozza fel, így a Megrendelő a rendeléstől számított 2-3 munkanapon belül kézhez kapja a megrendelt szolgáltatást.

Házhoz szállítás és kézbesítés

A szállítási határidők az adott szolgáltatást ismertető oldalakon olvashatók. A szolgáltatás kézbesítését vagy kiszállítását a Szolgáltató a Megrendelővel egyeztetett időpontban végzi.

A Szolgáltató személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget nem biztosít.

Elállási jog

Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Megrendelő elállási, illetve felmondási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

A Megrendelő az elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti a hello@dietless.hu címen. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő nyilatkozatának megérkezését.

Amennyiben a Megrendelő a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására.

A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Név: Kiss Gábor László e.v., 57445421
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán utca 17.
Adószám: 59417398-1-25
Nyilvántartási szám: 57445421
Telefonszám: 06 30 405 3625
E-mail: hello@dietless.hu

Adatkezelési tájékoztató

A Honlapot üzemeltető Kiss Gábor László e.v., 57445421 (továbbiakban: Szolgáltató) kizárólag a megrendelések és az ehhez kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a Honlapot használó látogatók személyes adatait.

A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Szolgáltató minden elvárható módon védi a Honlapon megadott személyes adatokat.

Az adatkezelő adatai

Név: Kiss Gábor László e.v., 57445421
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán utca 17.
E-mail: hello@dietless.hu
Telefon: 06 30 405 3625

Az adatkezelés jogalapja

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációnál vagy megrendelésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre

A Honlapon megrendelést végző felhasználók, valamint a Honlap látogatói.

A kezelt adatok köre

A felhasználók által a regisztráció során megadott és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok az alábbiak:

– Név (vezetéknév és keresztnév)
– E-mail-cím
– Mobiltelefonszám
– Számlázási cím (utca, házszám, település, irányítószám)

Az adatgyűjtés célja

Az adatgyűjtés célja a megrendelések és a számlázási kötelezettség teljesítése.

Az üzemeltetés során rögzítésre kerülő adatok

A rögzítésre kerülő adatok a felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A cookie-k („sütik”) használata​

A Szolgáltató a Honlapon cookie-kat (ún. „sütiket”) használ. A cookie-k rövid szöveges karakterláncokból álló, kis méretű fájlok, amelyek akkor kerülnek a számítógépre, amikor a felhasználó egy webhelyet keres fel. Amikor a felhasználó ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-knak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngészőt. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. A felhasználó kikapcsolhatja a böngészőben a cookie-k használatát, azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A Szolgáltató csak az oldalak meglátogatásának tényét és idejét tárolja, semmilyen más információt nem.

A legtöbb böngésző „Súgó” menüpontja tájékoztatást nyújt az alábbiakra vonatkozóan:

– Cookie-k kikapcsolása
– Új cookie-k fogadásának módja
– A böngésző utasítása új cookie-k fogadására
– Egyéb cookie-k kikapcsolása

A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Google Analytics használata

A Szolgáltató a Honlapon a Google Analytics eszközt használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics a számítógépre mentett cookie-kkal segíti elő a Felhasználó által látogatott weboldalak használatának elemzését.

A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap funkciói csak korlátozottan lesznek használhatóak. A Felhasználó megakadályozhatja , hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által gyűjtött adatokat, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.​

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult megismerni, harmadik fél számára azokat nem adja ki.

Adattovábbítás

A Honlap működéséhez, valamint a megrendelések teljesítéséhez a Szolgáltató külső vállalkozások szolgáltatását veheti igénybe (például futárszolgálat). Ezeknek a külső vállalkozásoknak a Szolgáltató adatokat továbbít. A Szolgáltató az ilyen külső szervek adatkezeléséért nem felelős.

A Szolgáltató számára futárszolgálati tevékenységet nyújt:

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu

A Szolgáltató által továbbított adatok köre: a megrendelő neve, irányítószáma és postacíme, értesítési telefonszáma és e-mail-címe, az utánvét összege.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a Megrendelő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Megrendelő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatokat a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.

A Megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél az alábbiakat:

– Tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről
– A személyes adatok helyesbítését
– A személyes adatok törlését vagy zárolását

Ha a Megrendelő korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését a Megrendelő az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

A regisztráció Megrendelő általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást. Ha a Szolgáltató a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a Megrendelő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A módosítás hatályba lépését követően a Megrendelő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Utolsó módosítás: 2022. szeptember 21.

Frissítés…
  • Nincsenek termékek a kosárban.